PALVELUT

Koulutuspsykoterapia on psykoterapeuttikoulutuksessa olevan terapeutin toteuttamaa psykoterapiaa. Koulutuspsykoterapia ei ole Kela- korvattavaa.

Dandelion Parachute Seed

Löydetään yhdessä Sinun polkusi kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia

Tarjoan kognitiivista yksilöpsykoterapiaa koulutuspsykoterapiana Nummelassa. Vastaanottoa pidän pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 9-14.


Terapeuttina vahvuuksiani ovat empaattisuus ja kyky kohdata ihminen yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti. Työskentelytapani on integratiivinen eli hyödynnän tilanteen mukaan erilaisia kognitiivisen psykoterapian menetelmiä (erityisesti kognitiivisen terapian perusmenetelmät, tunnekeskeinen työskentely ja skeematerapia). Työskentelyssäni keskeistä on potilaan kanssa yhdessä luotavan ymmärryksen lisääminen. Tämä ymmärrys mahdollistaa muutoksen. Käytän myös erilaisia kokemuksellisia menetelmiä. Vaikka olen terapeuttina vasta-alkaja, minulla on pitkä kokemus erilaisten mielenterveyshäiriöiden, kipujen, sairauksien ja kriisien hoidosta lääkärin työssäni. Vastaanotolleni ovat tervetulleita kaikki aikuispotilaat.

Terapiassani hyödynnän laajasti ja tilannekohtaisesti erilaisia, tutkitusti tehokkaita kognitiivisen psykoterapian menetelmiä, joilla tavoitellaan parempaa itsetuntemusta ja -ymmärrystä sekä pyritään omaksumaan uusia, kokonaisvaltaisia ja joustavia tapoja tulkita ja kokea itseä, muita ihmisiä ja maailmaa. Terapiaistunnoilla pyrimme ratkaisemaan ajankohtaiset ongelmat (ja tunnistamaan niiden taustatekijät) ja muokkaamme ajatuksia siten, että positiiviset kokemukset ja ajatukset lisääntyvät tai negatiiviset lieventyvät. Ajatusten, kokemusten, muistojen ja tunteiden lisäksi työskentelyn fokuksessa voi olla asiakkaan käyttäytyminen.


Terapiassa opittavat erilaiset kognitiivisen terapian menetelmät ovat arvokkaita työkaluja, jotka auttavat myös tulevaisuudessa selviytymään erilaisista elämän haasteista ja vastoinkäymisistä. Terapian myötä lisääntyvä itsetuntemus lisää eheyden tunnetta ja mahdollistaa uusien toiminta- ja ajattelutapojen omaksumisen.