top of page

PALVELUT

Dandelion Parachute Seed

Löydetään yhdessä Sinun polkusi kohti kokonaisvaltaista hyvinvointia

Tarjoan kognitiivista yksilöpsykoterapiaa Nummelassa. Vastaanottoa pidän pääsääntöisesti tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 9-14. Myös etäkäynnit ovat mahdollisia. 


Terapeuttina vahvuuteni on kyky kohdata ihminen yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti. Olen helposti lähestyttävä, välitön ja aktiivinen terapeutti, joka lisäksi kykenee herkästi ja mukautuen kuuntelemaan asiakkaan yksilöllistä tilannetta ja tarpeita. Työskentelytapani on integratiivinen eli hyödynnän tarpeen mukaan erilaisia kognitiivisen psykoterapian menetelmiä (erityisesti kognitiivisen terapian perusmenetelmät sekä kokemuksellisemmat työskentelytavat kuten tunnesuuntautunut työskentely, kehotyöskentely, mielikuvatyöskentely, tietoista läsnäoloa ja myötätuntoa hyödyntävät menetelmät ja skeematerapia). Työskentelyssäni keskeistä on tutkiva yhteistyösuhde, jolla pyritään lisäämään asiakkaan itsetuntemusta ja ymmärrystä omista ajatuksista, käyttäytymisestä, tunteista ja tarpeista. Terapiassa tärkeää on turvallinen, tasa-arvoinen, avoin ja lämmin terapeuttinen vuorovaikutussuhde sekä terapeutin välittämä aito ymmärrys, hyväksyntä ja empatia.


Vaikka olen terapeuttina vasta-alkaja, minulla on pitkä kokemus erilaisten mielenterveyshäiriöiden, kipujen, sairauksien ja kriisien hoidosta lääkärin työssäni. Vastaanotolleni ovat tervetulleita kaikki aikuispotilaat.

Terapiassani hyödynnän laajasti ja tilannekohtaisesti erilaisia, tutkitusti tehokkaita, kognitiivisen psykoterapian menetelmiä. Terapiaistunnoilla pyrimme ratkaisemaan ajankohtaiset ongelmat (ja tunnistamaan niiden taustatekijät) ja muokkaamme ajatuksia, uskomuksia, aiemmin kehittyneitä kompensaatiokeinoja ja kivuliaita tunneskeemoja siten, että positiiviset kokemukset ja ajatukset lisääntyvät tai negatiiviset lieventyvät. Ajatusten, kokemusten, muistojen, mielikuvien ja tunteiden lisäksi työskentelyn fokuksessa voi olla asiakkaan käyttäytyminen. Terapeutin ja asiakkaan välisen keskustelun lisäksi terapiassa voidaan saattaa potilaan eri minän puolet keskustelemaan keskenään esim. tuoliharjoituksissa, hyödyntää mielikuvia ymmärrystä tai kokemuksellisuutta lisäämään, tehdä korjaavia mielikuvaharjoituksia, kehoharjoituksia jne. 


Terapiassa opittavat erilaiset kognitiivisen terapian menetelmät ovat arvokkaita työkaluja, jotka auttavat myös tulevaisuudessa selviytymään erilaisista elämän haasteista ja vastoinkäymisistä. Terapian myötä lisääntyvä itsetuntemus lisää eheyden ja jatkuvuuden tunnetta, psykologista joustavuutta ja mahdollistaa uusien toiminta- ja ajattelutapojen omaksumisen.

Palvelut: Services
bottom of page