top of page
Foggy Pier

TIETOJA MINUSTA

Olen Anne Juvani työterveyshuollon erikoislääkäri ja kognitiivinen psykoterapeutti. Mielenterveys ja yleinen hyvinvointi ovat aina olleet minulle tärkeitä aiheita ja minulla on luontainen halu kuunnella, auttaa ja tukea ihmisiä. Vahvuuteni lääkärinä ja terapeuttina on empatian lisäksi kyky hahmottaa ja ymmärtää asiakkaideni tilanteita syvällisesti. Tätä ymmärrystä voimme hyödyntää terapiassa. Terapeuttina olen aktiivinen, myötätuntoinen, avoin, hyväksyvä ja kuunteleva. Kykenen mukauttamaan työskentelyäni aina asiakkaan tilanteen ja tarpeiden mukaan. 

Työskentelytyylini on integratiivinen: pystyn hyödyntämään työssäni sekä kognitiivisen käyttäytymisterapian perusmenetelmiä (oireiden ja käyttäytymisen muuttaminen erityisesti ajatuksia tutkimalla ja muokkaamalla ja esim. altistushoidolla) mutta minulle ominaisinta on hyödyntää skeematerapiaa sekä ns. kolmannen aallon kognitiivisen terapian menetelmiä kuten tunnesuuntautunut terapia, myötätuntokeskeinen terapia ja kehoa sekä tietoisuustaitoja hyödyntävät menetelmät. Näille menetelmille on yhteistä kokemukselliset työskentelytavat (esim. mielikuvatyöskentely ja tuolityöskentely) sekä varhaisten kiintymyssuhteiden merkityksen huomioiminen. 

Koulutus:

Lääketieteen lisensiaatti, Oulun yliopisto 2005

Työterveyshuollon erikoislääkäri, Helsingin yliopisto 2018

Lääketieteen tohtori, Turun yliopisto 2018 (Väitöskirja Työstressi ja työkyvyttömyyseläkkeet)

Psykoterapeutti, kognitiivinen psykoterapia, Tampereen yliopisto 2023. 

Työkokemus

Olen työskennellyt vuodesta 2005 lähtien yleislääkärinä eri puolilla Suomea ja vuodesta 2007 lähtien työterveyslääkärinä. Vuosina 2010-2020 työnantajani on ollut Perusturvakuntayhtymä Karviainen (nykyisin Keski-Uudenmaan työterveys oy) ja vuodesta 2021 lähtien olen toiminut ammatinharjoittajalääkärinä LeLuco oy kautta. Psykoterapeuttina olen työskennellyt helmikuusta 2020 lähtien (tarjoten alkuun koulutuspsykoterapiaa) ja laillistettuna psykoterapeuttina 6/23 lähtien. 

Terapeutti: About Me
bottom of page